Fuktmätare

Hittade 2 resultat

Pris dag 1: 128:-
Övriga dagar: 58:-

<p>BLD 5601 Protimeter är ett professionellt instrument för mätning av fukt i trä, byggmaterial och byggkonstruktioner. Det är lätt att hantera och har stor mät-noggrannhet. Instrumentet har praktiskt fickformat med robust utförande i tåligt material.</p> <p>Fukthalten i trä avläses direkt i % på displayen. Mätområdet går från 6% till 99%. Direktskalor för svenska  furu och gran samt Protimeters A-skala som refererar till 150 olika träslag.</p> <table border="0" class="table table-bordered table-hover"> <tbody> <tr> <td>Mätmetod</td> <td>Elektrisk resistans</td> </tr> <tr> <td>Elektrodlängd</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Visning</td> <td>Display</td> </tr> <tr> <td>Skala</td> <td>Svensk gran och furu samt A-skala</td> </tr> <tr> <td>Mätområde</td> <td>6...99% FK</td> </tr> <tr> <td>Användningsomr.</td> <td>Trä, timmerprodukter, fanér, kartong,</td> </tr> </tbody> </table> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="row"> <div class="col-sm-5"> <p class="lead"> </p> <div class="hidden-xs"></div> </div> </div> </div> </div>

Pris dag 1: 0:-
Övriga dagar: 0:-