Tvåfallslaser

Hittade 2 resultat

<table style="width: 794px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="794"></colgroup> <tbody> <tr> <td style="height: 12.75pt; width: 596pt" width="794" height="17"> <p>Leica Rugby 620 är en anläggningslaser för horisontell avvägning med synlig röd laserstråle.</p> <p>Med denna laser kan du lägga fall/lutning manuellt med lutningsmatchning upp till 8% i enkel axel. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna på instrumentet.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Pris dag 1: 365:-
Övriga dagar: 365:-

<p>Vi har flera olika modeller till dem olika lasrarna till uthyrning.</p> <p>Detta är ett exempel men givetvis hyr du rätt stativ till rätt laser.</p>

Pris dag 1: 28:-
Övriga dagar: 23:-