DATASKYDDSPOLICY

VAD ÄR GDPR
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som EU beslutat om. GDPR är en vidareutveckling av den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter inom EU. GDPR ersätter PUL och börjar tillämpas fr.o.m. 25 maj 2018.

 

SYFTE
Borst-Anders Hyrservice AB 556475-9149, nedan kallad Borst-Anders, är personuppgiftsansvarig, och därmed ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.Vi på Borst-Anders har tagit fram denna Dataskyddspolicyn för att vi värnar om våra kunders och övriga intressenters integritet. Syftet är att du som kund/intressent ska få kunskap om varför vi behöver vissa personuppgifter samt hur vi använder dem. När du blir kund hos Borst-Anders accepterar du den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. Vår Dataskyddspolicy kan komma att ändras från tid till annan, besök vår hemsida för att hålla dig uppdaterad.

 

BAKGRUND RIKTLINJER
Vi behandlar endast de personuppgifter som vi har rättslig grund för, d.v.s. genom samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning sammanfattningsvis de personuppgifter som enligt laglig grund behövs för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund eller övrig intressent. Personuppgifter som vi behandlar kan vara exempelvis namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer/personnummer och epostadress. Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du tillhandahåller oss dessa genom kontakt med oss. När vi inte längre behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, raderas dessa från våra system. Vi vill även informera om att du som kund/ intressent när som helst har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, detta kan dock innebära att vi ej kan fullgöra våra åtaganden mot dig. De uppgifter som vi av rättsliga förpliktelser enligt lag behöver behandla/spara kan dock inte raderas. Du kan också begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns lagrade hos oss, samt att erhålla dem i ett flyttbart format (dataportabilitet).

 

LAGRINGSSYSTEM
Vi har utarbetade ett system för att lagra dina personuppgifter för att desa skall lagras och används på ett betryggande sätt, med din integritet i fokus. Våra medarbetare använder endast personuppgifterna för att kunna utföra våra förpliktelser gentemot dig som kund.

 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi utlämnar endast personuppgifter till tredje part om du som kund har medgivet detta eller om det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig enligt avtal eller lag.

Frågor gällande denna dataskyddspolicy skickas till info@borstanders.com